Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2020

Η δημοτικότητα των αγώνων στο ρωμαϊκό ιππόδρομο / Popularity of the Roman circus races

Circus Maximus της Ρώμης - ΝΑ όψη
(Peter Clarke; Collective Commons BY-SA 3.0)

 Οι αγώνες στον ιππόδρομο της Ρώμης και των άλλων πόλεων της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας ήταν ένα ιδιαίτερα αγαπητό θέαμα κάτι το οποίο βεβαιώνεται κι από τις πολλές παραστάσεις με σχετικό περιεχόμενο που κοσμούν σαρκοφάγους κι άλλα μνημεία του αρχαίο κόσμου. Διαβάστε το άρθρο του Sinclair Bell (Νorthern Illinois University) για τη σημασία του ιππόδρομου στον αρχαίο κόσμο:

The Sound and the Fury: The Passion for Chariot Racing in Imperial Rome

Δεν υπάρχουν σχόλια: