Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2020

Το τρέχον τεύχος του BBR / The current issue of BBR

 Bulletin of Biblical Research 30/3 (2020)

  • Gregory Goswell, "The Davidic Restoration in Jeremiah 23:1–8 and Deuteronomy 17:14–20," 349-366 (abstract)
  • Chris Kugler, "New Testament Christology: A Critique of Hurtado’s Influenc," 367-378(abstract)
  • Paul Aaron Himes, "Loving Wisdom: The Ἀγαπάω-Φιλέω Exchange in John 21:15–17 as an Allusion to LXX Proverbs 8:17," 379-402 (abstract)
  • E. Randolph Richards - Kevin J. Boyle, " Did Ancients Know the Testaments Were Pseudepigraphic? Implications for 2 Peter," 403-423 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: