Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2020

Στο τρέχον τεύχος του RThL / In the current issue of RThL

 Revue Théologique de Louvain 51/3 (2020)

  • Pierre de Martin de Viviés, "Les profondeurs du shéol," 315-328 (abstract)
  • Christophe Burgeon, "Parallélismes et divergences entre le «hic uir, hic est» de Virgile (Aen., 6, 791) et le «Ἰδοὺ ὁ ἄνθρωπος» de l'évangéliste Jean (19,5)," 329-340 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: