Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2020

Στο τρέχον τεύχος του Church History / In the current issue of Church History

Church History 89/2 (2020)

Julia Kelto Lillis, "No Hymen Required: Reconstructing Origen's View on Mary's Virginity," 249-267 (abstract)

    

Δεν υπάρχουν σχόλια: