Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2020

Στο τρέχον τεύχος του JRF / Ιn the current issue of JRF

 Journal of Religion and Film 24/2 (2020)

Jonathan Lyonhart and Jennifer Matheny, "The Monstrous Other and the Biblical Narrative of Ruth"


Δεν υπάρχουν σχόλια: