Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2020

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του HTS / An article in the current issue of HTS

 Hervormde Teologiese Studies 76/4 (2020)

Peter Nagel, "The New Testament κύριος problem and how the Old Testament speeches can help solve it"


Δεν υπάρχουν σχόλια: