Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2020

Bαβυλωνιακά έπη και Κατακλυσμός / Babylonian epics and the Flood story

 Στην ιστοσελίδα TheTorah.com o John Day παρουσιάζει τα βαβυλωνιακά έπη που λειτούργησαν ως πηγή για τη βιβλική ιστορία του Κατακλυσμού:

The Mesopotamian Origin of the Biblical Flood Story

Δεν υπάρχουν σχόλια: