Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2020

Στο τρέχον τεύχος του Bibliotheca Orientalis / In the current issue of Bibliotheca Orientalis

 Bibliotheca Orientalis 77/1-2 (2020)

Ruairidh Bóid, "Editing and Using the Samaritan Pentateuch," 5-26 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: