Σάββατο 19 Οκτωβρίου 2019

H πόλη στα Ησα 24-27 και ο ρόλος της Ramat Raḥel στην ιστορία του Ιούδα / The city in Isa 24-27 and the role of Ramat Raḥel in the history of Judah

Σε άρθρο του που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα The Bible and Interpretation ο Christopher B. Hays προτείνει τη σύνδεση μεταξύ της πόλης στα Ησα 24-27 και τα αρχαιολογικά ευρήματα που συνδέονται με την ύπαρξη ενός ανακτόρου στη Ramat Raḥel. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: