Δευτέρα 14 Οκτωβρίου 2019

Στο τρέχον τεύχος του ETR / In the current issue of ETR

Études théologiques et religieuses 94:2 (2019)
François Nault, "Jésus dans le désert (Lc 4,1-13). La tentation politique et quelques autres," 293-312 (abstract)
Guilhen Antier, "Des miettes pour les chiens (Mt 15,21-28) ou comment jouer théopoétiquement avec la police," 313-336 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: