Σάββατο 19 Οκτωβρίου 2019

Στο τρέχον τεύχος του RThL / In the current issue of RThL

Revue Théologique de Louvain 50:3 (2019)

  • Béatrice Oiry, "L'histoire comme récit: Enjeux d'une lecture narrative de l'historiographie biblique," 329-361 (abstract)
  • Céline Rohmer, "Le bonheur selon Matthieu: Perspectives (Mt 5) et contre-perspectives (Mt 23)," 362 - 381 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: