Παρασκευή, 9 Μαρτίου 2018

Στο τρέχον τεύχος του ZThK / In the current issue of ZThK

Zeitschrift für Theologie und Kirche 115:1 (2018)

  • Karl-Wilhelm Niebuhr, "Der Römerbrief in ökumenischer Perspektive. Zum theologischen Werk von Eduard Lohse," 1-26 (abstract)
  • Patrick Bahl, "Der Logos Gottes und das neue Lied. Die theologische Aneignung der Musik durch Clemens von Alexandria," 27-46 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: