Τρίτη, 6 Μαρτίου 2018

Marginalia: Αποκάλυψη και αυθεντία / Marginalia: Revelation and authority

Στην ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού περιοδικού Marginalia φιλοξενείται μία πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για την αποκάλυψη, την αυθεντία και το ρόλο της Παράδοσης στον Ιουδαϊσμό και κυρίως στο δυτικό Χριστιανισμό: 


[Α.Τ.:  Απουσιάζει βέβαια η Ορθόδοξη πλευρά από τη συζήτηση. Το θέμα της Παράδοσης παραμένει ένα από τα θέματα που πρέπει να συζητηθεί σε βάθος από τους Ορθόδοξους βιβλικούς (κι όχι μόνο) θεολόγους. Mία ενδιαφέρουσα συμβολή στη διαδικτυακή συζήτηση είναι το άρθρο του John Behr στο αξιόλογο ιστολόγιο Public Orthodoxy: 


Μία επίσης πρώτη προσπάθεια προσέγγισης του θέματος έγινε στο βιβλικό συνέδριο με τον τίτλο «Ορθόδοξη Ερμηνευτική της Καινής Διαθήκης: Ιστορία, θεωρία, προοπτικές», που διοργανώθηκε στον Βόλο, από το Τμήμα Μελέτης της Χειρόγραφης Παράδοσης της Καινής Διαθήκης" της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών Βόλου.] 

Δεν υπάρχουν σχόλια: