Παρασκευή, 9 Μαρτίου 2018

Στο τρέχον τεύχος του ITQ / In the current issue of ITQ

Irish Theological Quarterly 83:1 (2018)

  • Marianne Moyaert, "‘The Gifts and the Calling of God Are Irrevocable’ (Rom 11:29): A Theological Reflection," 24-43 (abstract)
  • Elisheva Baumgarten, "‘Like Adam and Eve’: Biblical Models and Jewish Daily Life in Medieval Christian Europe," 44-61 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: