Σάββατο, 10 Μαρτίου 2018

Ένα νέο τεύχος του BRP/ A new issue of BRP

Brill Research Perspectives in Biblical Interpretation 88:4 (2017)

David W. Odell-Scott, "The Sense of Quoting: A Semiotic Case Study of Biblical Quotations" (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: