Τρίτη, 6 Μαρτίου 2018

Ένα νέο βιβλίο για την αποκαλυπτική στην Ύστερη Αρχαιότητα / A new book on apocalypticism in Late Antiquity


Από τον εκδοτικό οίκο Peeters κυκλοφόρησε ένας νέος συλλογικός τόμος με θέμα την παραγωγή αποκαλυπτικών κειμένων κατά την Ύστερη Αρχαιότητα κι ειδικότερα κατά την περίοδο πριν την εμφάνιση του Ισλάμ στην ανατολική Μεσόγειο. 


H. Amirav - E. Grypeou - G.G. Stroumsa, Apocalypticism and Eschatology in Late Antiquity: Encounters in the Abrahamic Religions, 6th-8th Centuries, Late Antique History and Religion, 17, Peeters: Leuven 2017
ISBN: 978-90-429-3537-2
XVIII-363 σελ.
Τιμή: 94 EURO

Πίνακας περιεχομένων / Table of contents

Δεν υπάρχουν σχόλια: