Τετάρτη, 7 Μαρτίου 2018

Στο τρέχον τεύχος του ThSt / In the current issue of ThSt

Theological Studies 79:1 (2018)

  • Shannon McAlister, "Christ as the Woman Seeking Her Lost Coin: Luke 15:8-10 and Divine Sophia in the Latin West," 7-35 (abstract)
  • Adam Gregerman, "Superiority without Supersessionism: Walter Kasper, The Gifts and the Calling of God Are Irrevocable, and God’s Covenant with the Jews," 36-59 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: