Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου 2018

Στο τρέχον τεύχος του ZAC / In the current issue of ZAC

Zeitchrift für antikes Christentum 21:3 (2017)

Pârvan, Alexandra, "Revelation 20:12–15: Augustine on the “book of life,” and the conflicting picture of predestination in De civitate dei 20,14–15," 472-495 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: