Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου 2018

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του HTS / A new article in the current issue of HTS

Hervomde Teologiese Studies 74:4 (2018)

Pieter M. Venter, "The dissolving of marriages in Ezra 9–10 and Nehemiah 13 revisited"

Δεν υπάρχουν σχόλια: