Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου 2018

Στο τρέχον τεύχος του ETL /In the current issue of ETL

Ephemerides Theologicae Lovanienses 93:4 (2017)

  • Andreas Lindemann, "The Resurrection of Jesus: Reflections on Historical and Theological Questions," 557 - 579 (abstract)
  • Piet Farla, "'Christ Replaces the Law, - but Israel Remains the People of God': The Rhetorical Dispositio of Romans 1,13-11,36," 581 - 632 (abstract)
  • Geert van Oyen, "Lire l'évangile selon Marc au 21e siècle: Méthode et sens:  Rapport du 66e Colloquium Biblicum Lovaniense (26-28 juillet 2017)," 657 - 669 (abstract)
  • Raúl Villega Marín, "Asceticism and Exegetical Authority in John Cassian's Conference 23," 671 - 684 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: