Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου 2018

Στο τρέχον τεύχος του ExpT / In the current issue of ExpT

Expository Times 129:3

  • Paul K. Moser, "Theodicy, Christology, and Divine Hiding: Neutralizing the Problem of Evil," 191-200 (abstract)
  • Robert W. Thurston, "The Thessalonians Debate Revisited," 201-209 (abstract)
  • Paul Foster, "Eyewitnesses Re-Examined," 210-212

Δεν υπάρχουν σχόλια: