Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου 2018

Θανατική ποινή και Ρωμαίοι / The capital sentece and Romans

Στην ιστοσελίδα The Bible and Interpertation ο Mark D. Smith δημοσιεύει ένα σύντομο κείμενο για τη θανατική ποινή στο ρωμαϊκό κόσμο και ειδικότερα για τον σταυρικό θάνατο: 

Δεν υπάρχουν σχόλια: