Τρίτη, 13 Φεβρουαρίου 2018

Δύο νέα άρθρα στο τρέχον τεύχος του JGRChrJ / Two new articles in the current issue of JGRChrJ

Journal of Graeco-Roman Christianity and Judaism 13 (2017)

Δεν υπάρχουν σχόλια: