Τρίτη, 13 Φεβρουαρίου 2018

O Άλλος στην Καινή Διαθήκη / The Other in the New Testament

Διαβάστε στη σελίδα The Bible and Interpretation το εξαιρετικό άρθρο του Paul Trebilco για τον προσδιορισμό του άλλου. Το κείμενό του στηρίζεται στην καινούργιά του μελέτη Outsider Designations and Boundary Construction in the New Testament: Early Christian Communities and the Formation of Group Identity (Cambridge Univ. Press 2017).

Δεν υπάρχουν σχόλια: