Δευτέρα 12 Ιουνίου 2017

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού ZThK / In the current issue of ZThK

Zeitschrift für Theologie und Kirche 114:2 (2017)

  • Thomas Söding, " Ecce homo. Die johanneische Ikone des Menschen," 119-137 (abstract)
  • Johannes Zimmermann, "Zwei Mal »Lehren«? Ein Widerspruch zu Wolfgang Reinbolds Auslegung von Mt 28,19," 138-148 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: