Κυριακή 11 Ιουνίου 2017

Στο τρέχον τεύχος του VigChr / In the current issue of VigChr

Vigiliae Christianae 71:3 (2017)

  • Benjamin Edsall, "(Not) Baptizing Thecla: Early Interpretive Efforts on 1 Cor 1:17," 235-260 (abstract)
  • Jennifer Strawbridge, "Early Christian Epigraphy, Evil, and the Apotropaic Function of Romans 8.31," 315-329 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: