Πέμπτη 15 Ιουνίου 2017

Στο τρέχον τεύχος του Numen / In the current issue of Numen

Numen 64:4 (2017)

Esther Eidinow, "Ancient Greco-Roman Magic and the Agency of Victimhood," 394-417 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: