Πέμπτη 15 Ιουνίου 2017

Επαναξιολόγηση των δεδομένων για το Κουμράν / A re-assessment of the Qumran data

Στη σελίδα The Bible and Interpretation δημοσιεύονται αποσπάσματα από το πρόσφατο άρθρο του Gregory Doudna σχετικά με την χρονολόγηση των διαφόρων φάσεων ζωής της κοινότητας του Κουμράν. Ο συγγραφέας αξιολογεί τα διάφορα αρχαιολογικά ευρήματα από το κτίριο και το κοιμητήριο καθώς κι από τα γύρω σπήλαια και καταλήγει στο συμπέρασμα ότι θα πρέπει να γίνει μία διάκριση μεταξύ των διαφορετικών περιόδων εγκατάστασης στην περιοχή. Η "κύρια" περίοδος εγκατάστασης θα πρέπει να τοποθετηθεί στον 1ο αι. π.Χ. Επιπλέον, χρονολογεί όλα τα χειρόγραφα του Κουμράν πριν το τ. του 1ου αι. π.Χ. ή τις αρχές του 1ου αι. μ.Χ., όταν τελικά το βιβλικό κείμενο σταθεροποιείται, μία εξέλιξη, την οποία ο Doudna συνδέει με την ανέγερση του Ναού από τον Ηρώδη:

Δεν υπάρχουν σχόλια: