Κυριακή 11 Ιουνίου 2017

Ιουδαίοι, Σαμαρείτες και Μουσουλμάνοι / Jews, Samaritans, and Muslims

Στη σειρά μελετών που έχει ξεκινήσει η ιστοσελίδα Marginalia έχουν αναρτηθεί δύο ακόμη πολύ ενδιαφέροντα σχετικά κείμενα:

Δεν υπάρχουν σχόλια: