Τρίτη 23 Μαΐου 2017

Ένα νέο βιβλίο για το κείμενο της Ιουδαϊκής Αρχαιολογίας του Ιωσήπου / A new book on the text of Josephus' Jewish Antiquities

coverΚυκλοφόρησε από τον εκδοτικό οίκο Peeters ένα νέο βιβλίο σχετικά με την ιστορία του κειμένου του έργου του Ιωσήπου, Ιουδαϊκή Αρχαιολογία. O συγγραφέας, É. Nodet, στηρίζεται κυρίως στην κριτική έκδοση του Benedikt Niese κι εστιάζει επίσης το ενδιαφέρον του στις περιλήψεις που προηγούνται των βιβλίων της Ιουδαϊκής Αρχαιολογίας. Yποστηρίζει ότι δεν πρόκειται απλά για πίνακα περιεχομένων των βιβλίων, αλλά αποκαλύπτουν πτυχές της ιδεολογίας του συγγραφέας και της εξέλιξης του έργου του:

É. Nodet, Texte et sommaires des «Antiquités» de Josèphe: Editions multiples (Cahiers de la Revue Biblique, 89; Leuven, Peeters 2017)
Σελίδες:  IV-189
Τιμή: 56 €
ISBN: 978-90-429-3488-7

Δεν υπάρχουν σχόλια: