Πέμπτη 25 Μαΐου 2017

Στο τρέχον τεύχος του Louvain Studies / In the current issue of Louvain Studies

Louvain Studies 40:1 (2017)

John Gillman, "The Story of Creation, Believing Humanity and God in Romans 8:18-25," 36-57 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: