Πέμπτη 25 Μαΐου 2017

Στο τρέχον τεύχος του In die Skriflig / In the current issue of In die Skriflig

In die Skriflig 51:1 (2017)

Benjamin W.W. Fung / Aida B. Spencer / Francois P. Viljoen, "What does καθεξῆς in Luke 1:3 mean? Discovering the writing order of the Gospel of Luke"

Δεν υπάρχουν σχόλια: