Κυριακή 21 Μαΐου 2017

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του HTS / A new article in the current issue of HTS

Hervomde teologiese studies 73:3 (2017)

Jacobus W. Gericke, "Metaphysical perspectives on YHWH as a fictional entity in the Hebrew Bible"

Δεν υπάρχουν σχόλια: