Πέμπτη 25 Μαΐου 2017

Βιβλιοκρισία του βιβλίου του L. Stuckenbruck για τους πεπτωκότες αγγέλους / Book review of L. Stuckenbruck's, The Myth of Rebellious Angels

9780802873156.jpgΣτη σελίδα Ancient Jew Review έχει αναρτηθεί η βιβλιοκρισία του Daniel Machiela για το βιβλίο του Lauren Stuckenbruck (πανεπιστήμιο Μονάχου), The Myth of the Rebellious Angels: Studies in Second Temple Judaism and New Testament Texts. WUNT 335. Tübingen: Mohr Siebeck, 2014: 

Δεν υπάρχουν σχόλια: