Τρίτη 23 Μαΐου 2017

Ο Ιησούς κι η βία / Jesus and violence

Στην ιστοσελίδα The Bible and Interpretation αναδημοσιεύεται μέρος από το βιβλίο του Hector Avalos (Iowa State University) σχετικά με την βία στην Καινή Διαθήκη. Στο συγκεκριμένο απόσπασμα ο Avalos σχολιάζει το περιστατικό της εκδίωξης των εμπόρων από το Ναό στο Ιω 2,13-15 κι  απαντά κριτικά σε όσους θεωρούν ότι δεν πρόκειται για μια πράξη βίας εκ μέρους του Ιησού:

Δεν υπάρχουν σχόλια: