Τρίτη, 1 Νοεμβρίου 2016

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του JGRChrJ / A new article in the current issue of JGRChrJ

Journal of Greco-Roman Christianity and Judaism 12 (2016)

Seth M. Ehorn and Mark Lee, "The Syntactical Function of ἀλλὰ καί in Phil. 2.4"

Δεν υπάρχουν σχόλια: