Δευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2016

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του HTS / A new article in the current issue of HTS

Hervomde teologies studies 72:4 (2016)

Willem Oliver, "Mark the Evangelist: His African memory"

Δεν υπάρχουν σχόλια: