Πέμπτη, 3 Νοεμβρίου 2016

Στο τρέχον τεύχος του HTR / In the current issue of HTR

Harvard Theological Review 109:4 (2016)
  • Ryan S. Schellenberg, "Paul, Samson Occom, and the Constraints of Boasting: A Comparative Rereading of 2 Corinthians 10–13," 512-535 (abstract)
  • Atar Livneh, "Jewish Traditions and Familial Roman Values in Philo's De Abrahamo 245–254," 536-549 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: