Σάββατο, 5 Νοεμβρίου 2016

Στο τρέχον τεύχος του JECH / In the current issue of JECH

Journal of Early Christian History 6:1 (2016)

  • Johnathan Jodamus, "Gendered Ideology and Power in 1 Corinthians," 29-58 (abstract)
  • Young Namgung, "Paul’s use of Quotations in Romans 1–11: Methodological Considerations," 78-96 (abstract)
  • David Shirt, "‘Sing Psalms to the Lord with the Harp’: Attitudes to Musical Instruments in Early Christianity – 680 A.D.," 95-115 (abstract)
  • David L. Eastman, "Simon the Anti-Christ? The Magos as Christos in Early Christian Literature," 116-136 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: