Πέμπτη, 3 Νοεμβρίου 2016

Το τρέχον τεύχος του ΔΒΜ / The current issue of DBM

Δελτίον Βιβλικών Μελετών 31Α (2016)

  • Sebastian P. Brock, "Two Hitherto Unattested Passages of the Old Syriac Gospels in Palimpsests from St Catherine's Monastery, Sinai," 7-18
  • Δημήτρης Ζαγκανάς, "Η σχετικοποίηση της 'ερμηνείας των εβραϊκών ονομάτων' από τον Κύριλλο Αλεξανδρείας (εξ αφορμής του Μελχισεδέκ)," 19-26
  • π. Ευάγγελος Γκανάς, "Εξηγώντας γιατί ο Στάνλεϋ Χάουερβας δεν εξηγεί. Συζήτηση πάνω στην ερμηνευτική της Βίβλου," 27-38
  • Γιώργος Βλαντής, "Η Προς Ρωμαίους Επιστολή του Καρλ Μπαρτ ως θεολογική πρόκληση για την Ορθοδοξία," 39-46
  • Κώστας Ανδρουλιδάκης, "Η Προς Ρωμαίους Επιστολή του Καρλ Μπαρτ. Μία φιλοσοφική θεώρηση," 47-70
  • π. Δημήτριος Μπαθρέλλος, "Ο Παύλος, ο Μπαρτ, η θεολογία κι ο πολιτισμός. Σχόλια στη σχέση θεολογίας και πολιτισμού με αφορμή την Προς Ρωμαίους Επιστολή του Καρλ Μπαρτ," 71-95


Δεν υπάρχουν σχόλια: