Τρίτη, 1 Νοεμβρίου 2016

Δύο νέα άρθρα στο τρέχον τεύχος του HTS / Two new articles in the current issue of HTS

Hervomde teologiese studies 72:2 (2016)

  • Llewellyn Howes, ' ‘Doing Justice’ (משפט בעושי) to the Dead Sea Scrolls: Reading 1QS 8:1–4 in literary and sectarian context" 


Hervomde teologiese studies 72:4 (2016)

  • Jan Van der Watt, "The spatial dynamics of Jesus as King of Israel in the Gospel according to John" 

Δεν υπάρχουν σχόλια: