Τετάρτη, 24 Αυγούστου 2016

Ένα νέο άρθρο για τις παραβολές / A new article on parables

Hervomde teologiese studies 72:3 (2016)

Ernest Van Eck & Meshack Mandla Mashinini, "The parables of Jesus as critique on food security systems for vulnerable households in urban townships"

Δεν υπάρχουν σχόλια: