Σάββατο, 27 Αυγούστου 2016

Τα ονόματα του Θεού στο Εξ 3,13-17 / God's names in Ex 3:13-17

Στην ιστοσελίδα The Bible and Interpretation έχει αναρτηθεί το σύντομο άρθρο της Andrea Saner σχετικά τα ονόματα του Θεού στο Εξ 3,13-17 και το περιεχόμενό τους:

Δεν υπάρχουν σχόλια: