Σάββατο, 27 Αυγούστου 2016

Στο τρέχον τεύχος του In die Skriflig / In the current issue of In die Skriflig

In die Skriflig 50:2 (2016)
John T. Fitzgerald, "Galen and his treatise on grief"

In die Skriflig 50:4 (2016)
Cynthia L. Miller-Naudé, Jacobus A. Naudé, "Is the adjective distinct from the noun as a grammatical category in biblical Hebrew?"

Δεν υπάρχουν σχόλια: