Τρίτη, 23 Αυγούστου 2016

e-book για τις γυναίκες στην Αρχαία Εγγύς Ανατολή / e-book on women in Ancient Near East

coverΣτην σελίδα OAPEN Library του εκδοτικού οίκου deGruyter έχει αναρτηθεί σε μορφή pdf ένα νέο βιβλίο για τις γυναίκες στην αρχαία Εγγύς Ανατολή:

Marten Stol, Women in the Ancient Near East, de Gruyter 2016

Σημ.: μία διόρθωση με βάση την υπόδειξη του ίδιου του συγγραφέα:

p. 162, note 66:
replace (Aula Orientalis…TS 72) by:
(D. Arnaud, Aula Orientalis 5 [1987] p. 233-235, nos. 13, 14, and no. 72, as in note 63)

Δεν υπάρχουν σχόλια: