Τρίτη, 23 Αυγούστου 2016

Στο τρέχον τεύχος του ET / In the current issue of ET

Expository Times 127:12 (2016)

  • Megan Daffern, "Repeat the Song! The Psalms and the Eucharist," 585-595 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: