Τρίτη, 26 Ιουλίου 2016

Στο τρέχον τεύχος του RThL / In the current issue of RThL

Revue théologique de Louvain 47:2 (2016)

  • Camille Focant, "Paul face à un dilemme éthique complexe: Le cas d'Onésime et Philémon," 161-177
  • Maurice, Gilbert, "La fourmi et l'abeille selon le livre des Proverbes," 178-198
  • Françoise Vinel, "«Inspiration et vérité de l'Écriture sainte»: Un document de la Commission biblique pontificale (2014)," 199-217

Δεν υπάρχουν σχόλια: