Τετάρτη, 27 Ιουλίου 2016

Η ηθική της Καινής Διαθήκης κι η σχέση της με το πολιτισμικό περιβάλλον / NT ethics and its cultural context

Στην ιστοσελίδα The Bible and Interpretation έχει αναρτηθεί ένα άρθρο του Hector Avalos σχετικά με τον τρόπο που παρουσιάζεται από τους σύγχρονους καινοδιαθηκολόγους η ηθική του Ιησού και της Καινής Διαθήκης. Ο Avalos υποστηρίζει ότι αντί να τονίζεται η πρωτοτυπία της θα πρέπει να κατανοηθεί μέσα στο πολιτισμικό πλαίσιο της εποχής του Ιησού και των μαθητών του.

Δεν υπάρχουν σχόλια: