Παρασκευή, 29 Ιουλίου 2016

H μνήμη στην αρχαία Ρώμη και στον αρχέγονο Χριστιανισμό (βιβλιοκρισία) / Memory in ancient Rome and early Christianity (review)

Bryn Mawr Classical Review 2016.07.31
Karl Galinsky (ed.), Memory in Ancient Rome and Early Christianity. Oxford; New York: Oxford University Press, 2016. Pp. xiv, 406. ISBN 9780198744764. $135.00.

Reviewed by Douglas Boin, Saint Louis University

Δεν υπάρχουν σχόλια: