Δευτέρα, 25 Ιουλίου 2016

Φωτογραφία της ημέρας: τρόποι αλιείας στον ελληνορωμαϊκό κόσμο / Photo of the day: fishing techniques in the Graeco-Roman world

Φωτο 1: Σκηνή ψαρέματος σε μωσαϊκό από το Hadrumetum (Τυνησία) - 3ος αι. μ.Χ.
Tunisia, Dougga, Mosaic depicting octopus fishing:
Φωτο 2: Τυνησία, Douga.
Τα αρχαιολογικά ευρήματα βεβαιώνουν ότι τα ψάρια αποτελούσαν μια από τις σημαντικές τροφές των αρχαίων Ρωμαίων. Σε μωσαϊκά από ρωμαϊκά κτίσματα βρέθηκαν πολλές παραστάσεις αλιείας. Η λεπτομέρεια στην παραπάνω φωτογραφία προέρχεται από μωσαϊκό που βρέθηκε στην αρχαία Τυνησία και παρουσιάζει διάφορες τεχνικές. Από τη μέση επάνω και στη φορά του ρολογιού: ψάρεμα με καλάμι, σαγήνη, αμφίβληστρο, παγίδες. Σε αυτά μπορεί κανείς να προσθέσει και το καμάκι, όπως φαίνεται στη φωτογραφία 2. Οπωσδήποτε η κάθε τεχνική σχετιζόταν με το προς αλίευση είδος, είχε μεγαλύτερα ή λιγότερα αποτελέσματα και απασχολούσε ανάλογο εργατικό δυναμικό. Οι "καρποί" της θάλασσας πρόσφεραν απασχόληση σε ένα σημαντικό αριθμό ανθρώπων σε όλο το φάσμα από την αλίευση μέχρι την επεξεργασία και την διάθεση στην αγορά. Πολλές από τις τεχνικές αλιείας αναφέρονται και στα ευαγγέλια, καθώς ο χώρος στον οποίο έδρασε κυρίως ο Ιησούς ήταν τα χωριά κι οι κωμοπόλεις της Γαλιλαίας κι αρκετοί από τους μαθητές τους ήταν αλιείς. Δεν υπάρχουν σχόλια: